Kategorie
• P W C Informacje podstawowe Rekrutacja do projektu Inne informacje
• Gospodarka Niskoemisyjna
• Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia, Komunikaty Przetargi Informacje Rady Gminy Inwestycje gminne Dotacje, Konkursy, Szkolenia Praca Inni o nas Informacje IMGW
• Wiadomości Sportowe
• Poznaj Gminę Struktura Urzędu Radni Gminy Sołectwa i miejscowości Rys historyczny Mapa Gazeta Lokalna Białowieskie Foldery Najpiękniejsze Ogrody
• Polityka jakości
• Białowieskie Legendy Legenda o Królowej Drzew Legenda Białowieska - Opowiadanie Białowieskie miejca mocy Naznaczony Dzik
• Jednostki Podległe Gminy
• Przystań Kajakowa Białowieska Przystań Kajakowa - Aktualności Białowieska Przystań Kajakowa - Fotogaleria Inne
• Atrakcje turystyczne Rezerwat Pokazowy Żubrów Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskie Centrum Sportu Gminna wypożyczalnia nart Białowieski fitness Korty tenisowe; Mini golf Białowieskie Drezyny Białowieski Express Białowieski Questing
• Turystyka Mapy Białowieży i Okolic Jak do nas dojechać Przejście graniczne Szlaki
• Baza turystyczna Hotele Pensjonaty, Zajazdy Gastronomia Pola namiotowe Agroturystyka
• Walory przyrodnicze Puszcza Białowieska Żubr w Puszczy Białowieskiej Miejsce Mocy Ścieżka Żebra Żubra Szlak Dębów Królewskich Obręb Ochronny Rezerwat
• Fotogalerie Przyroda Foto Archiwum z Foto Archiwum 2008 Foto Archiwum 2009 Foto Archiwum 2010 Foto Archiwum 2011 Foto Archiwum 2012 Foto Archiwum 2013 Foto Archiwum 2014 Foto Archiwum 2015
• Oświata, Kultura Oświata Galeria & Cafe SARENKA Galeria Sztuki KRESY Białowieski Ośrodek Kultury Zespół RUCZAJOK
• Niezbędnik Kościoły i parafie Zdrowie Apteki Rozkład jazdy Ważne telefony Usługi dla ludności
• Ciekawe witryny • Film promocyjny • Reklama na stronach • Ogłoszenia lokalne


Przejście graniczne
MIĘDZYNARODOWE DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE
BIAŁOWIEŻA – PIEREROW 


-  przejście przeznaczone jest dla ruchu pieszego i rowerowego; samochody należy zostawiać na parkingu w Białowieży lub Grudkach

-  przejście przekracza się na zasadach obowiązujących przepisów granicznych i celnych Rzeczpospolitej Polskiej
 
Godziny otwarcia przejścia:
·  01.10 – 31.03 - 8.00 – 18.00
·  01.04 – 30.09 - 8.00 – 20.00
 
Punkt wymiany walut
Godziny otwarcia punktu wymiany walut w Kamieniukach:
Wtorek – sobota – od 9.00 do 17.00; przerwa 14.00-15.00
Adres: Kamieniuki, ul. Sowietskaja 1
Na dzień dzisiejszy przejście mogą przekraczać grupy zorganizowane, które mają zamówionego przewodnika po stronie białoruskiej.

  ************************************************************
 
DO PRZEKROCZENIA GRANICY POTRZEBNY JEST
AKTUALNY PASZPORT ORAZ WIZA.

 
Wizy uprawniające do wjazdu na teren Republiki Białoruś można wykonać w Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku.  
 
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI BIAŁORUŚ
ul. Elektryczna 9,  15-080 Białystok
tel. 085- 744 55 01,  fax 085 – 744 66 61

 Wniosek wizowy >>>>>

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek -  9.00 – 12.00
sobota – 11.00 – 14.00 (przyjmowanie wniosków tylko na wizy expresowe)
środa – przyjęcia interesantów nie odbywają się

************************************************************


PRZEJŚCIE GRANICZNE BIAŁOWIEŻA – PIEREROW

Placówka Straży Granicznej
17-230 Białowieża; ul. Sportowa 29
tel.(0-85) 685-46-20; fax (0-85) 685-46-25
Przejście: (0-85) 685-49-20

************************************************************
PRZEPISY CELNE

    W odniesieniu do podróżnych, przybywających z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) na obszar celny Wspólnoty, zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w ich bagażu osobistym, pod warunkiem, że przywóz tych towarów nie ma charakteru handlowego. Bagaż osobisty przy tym oznacza bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty, jak również każdy bagaż przedstawiony tym samym organom w późniejszym terminie pod warunkiem, że możliwe jest przedłożenie dowodu na to, że przy wyjeździe podróżnego z kraju trzeciego bagaż został zarejestrowany, jako bagaż towarzyszący, przez firmę, która dokonała jego przewozu do Wspólnoty z państwa trzeciego, z którego podróżny przybył.
 
 Podróżnych, którzy ukończyli 17 rok życia, obowiązują następujące normy ilościowe i wartościowe na przywóz ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych niżej wymienionych towarów:
 1) wyroby tytoniowe:
- 200 papierosów, lub
- 100 cygaretek (cygar o masie nie przekraczającej 3g/szt), lub
- 50 cygar, lub
- 250 g tytoniu do palenia;
lub proporcjonalna ilość tych różnych wyrobów w zestawie;
 
2) spirytus i napoje alkoholowe:
* napoje otrzymywane w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22 %; alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej: 1 litr, lub
 
* napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przewyższającej 22 %; wina musujące, wina likierowe: 2 litry, 
* lub proporcjonalna ilość tych różnych wyrobów w zestawie 
* wina: 2 litry

 Ponadto podróżny będzie mógł przywieźć nie więcej niż 50 gramów perfum i nie więcej niż 0,25 litra wód toaletowych, a produktów leczniczych - w ilości przeznaczonej na własne potrzeby.
 
Oprócz towarów, o których mowa wyżej, podróżny będzie mógł przywieźć rzeczy o łącznej wartości nieprzekraczającej 175 euro, a jeżeli nie ukończył 15 roku życia - 90 euro.
 
Inne, niższe normy, obowiązują podróżnych mających miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej, pracowników strefy nadgranicznej oraz członków załóg środków transportu wykorzystywanych w ruchu między krajami trzecimi a Wspólnotą. W odniesieniu do takich osób obowiązują następujące normy ilościowe niżej wymienionych towarów:
1) wyroby alkoholowe:
a) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 0,5 litra, lub
b) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu nie przewyższającej 22%, wina musujące, wina wzmocnione - 0,5 litra i
c) wina niemusujące - 0,5 litra;
 
2) tytoń i wyroby tytoniowe:
a) papierosy - nie więcej niż 20 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o ciężarze nieprzekraczającym 3 g) - nie więcej niż 15 sztuk, albo
c) cygara - nie więcej niż 5 sztuk, albo
d) tytoń, tabaka - nie więcej niż 20 g,
 
3) perfumy - nie więcej niż 25 gramów; wody toaletowe - nie więcej niż 0,1 litra,
 
4) produkty lecznicze - w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego.
Ponadto łączna wartość zwolnionych od należności przywozowych towarów, innych niż wymienione powyżej, przywożonych przez podróżnego z ww. grup osób, nie może przekraczać równowartości 80 euro.
 
Źródło: Ministerstwo Finansów; www.mf.gov.pl

Wyszukaj


Pogoda

Mapa Gminy


Gmina Bialowieza - informacje


Ogloszenia lokalne - kupie-sprzedam
Agroturystyka w Gminie


Rodzina 500+
Wynajmij wiate na ognisko
Centrun Integracyjno - Wypoczynkowe Ostoja Pasibrzuch
Bialowieskie Centrum sportu
Puszczanska Kolej Drezynowa
PTTK  Bialowieza

Dom Dziecka w Balowiezy
Wirtualna wycieczka po regionie
Serwis turystyczny na Wrotach Podlasia

Teatr w Teremiskach
www.zlobki.mpips.gov.pl
Karta Duzej Rodziny

LOT