PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Gmina noclegowa - Informacje Podstawowe
Kategorie
• P W C Informacje podstawowe Rekrutacja do projektu Inne informacje
• Gospodarka Niskoemisyjna
• Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia, Komunikaty Przetargi Informacje Rady Gminy Inwestycje gminne Dotacje, Konkursy, Szkolenia Praca Inni o nas Informacje IMGW
• Wiadomości Sportowe
• Poznaj Gminę Struktura Urzędu Radni Gminy Sołectwa i miejscowości Rys historyczny Mapa Gazeta Lokalna Białowieskie Foldery Najpiękniejsze Ogrody
• Polityka jakości
• Białowieskie Legendy Legenda o Królowej Drzew Legenda Białowieska - Opowiadanie Białowieskie miejca mocy Naznaczony Dzik
• Jednostki Podległe Gminy
• Przystań Kajakowa Białowieska Przystań Kajakowa - Aktualności Białowieska Przystań Kajakowa - Fotogaleria Inne
• Atrakcje turystyczne Rezerwat Pokazowy Żubrów Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskie Centrum Sportu Gminna wypożyczalnia nart Białowieski fitness Korty tenisowe; Mini golf Białowieskie Drezyny Białowieski Express Białowieski Questing
• Turystyka Mapy Białowieży i Okolic Jak do nas dojechać Przejście graniczne Szlaki
• Baza turystyczna Hotele Pensjonaty, Zajazdy Gastronomia Pola namiotowe Agroturystyka
• Walory przyrodnicze Puszcza Białowieska Żubr w Puszczy Białowieskiej Miejsce Mocy Ścieżka Żebra Żubra Szlak Dębów Królewskich Obręb Ochronny Rezerwat
• Fotogalerie Przyroda Foto Archiwum z Foto Archiwum 2008 Foto Archiwum 2009 Foto Archiwum 2010 Foto Archiwum 2011 Foto Archiwum 2012 Foto Archiwum 2013 Foto Archiwum 2014 Foto Archiwum 2015
• Oświata, Kultura Oświata Galeria & Cafe SARENKA Galeria Sztuki KRESY Białowieski Ośrodek Kultury Zespół RUCZAJOK
• Niezbędnik Kościoły i parafie Zdrowie Apteki Rozkład jazdy Ważne telefony Usługi dla ludności
• Ciekawe witryny • Film promocyjny • Reklama na stronach • Ogłoszenia lokalne


Informacje Podstawowe


W dniu 24.06.2014 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 100 gospodarstwom  domowym wraz z wyposażeniem je w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem z terenu gminy Białowieża, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej oraz dodatkowo z pomocy będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne. W ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy zostaną doposażone jednostki podległe Gminie: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Białowieski Ośrodek Kultury, Świetlica Wiejska w Budach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
    Uczestnicy projektu muszą m.in. spełniać poniższe warunki:
- posiadać miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Białowieża;   
- nie posiadać komputera oraz dostępu do Internetu;
- znajdować się w zasięgu technicznych umożliwiającym podłączenie do Internetu,
- złożyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne;
- spełniają jedno z poniższych kryterium:
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
  • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin gdzie dochód opodatkowany na osobę w rodzinie jest niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik – „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę w gospodarstwie domowym” wg. danych GUS;
  • samotni rodzice
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • rodziny zastępcze.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja, wszystkie niezbędne informację będą dostępne na stronie internetowej www.bialowieza.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża od pn. – pt. 8:00-16:00 (koordynator projektu Mąłgorzata Bzowska-Dowbysz 85 6812487 wew. 35)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu >>>>>

Wyszukaj


Pogoda

Mapa Gminy


Gmina Bialowieza - informacje


Ogloszenia lokalne - kupie-sprzedam
Agroturystyka w Gminie


Rodzina 500+
Wynajmij wiate na ognisko
Centrun Integracyjno - Wypoczynkowe Ostoja Pasibrzuch
Bialowieskie Centrum sportu
Puszczanska Kolej Drezynowa
PTTK  Bialowieza

Dom Dziecka w Balowiezy
Wirtualna wycieczka po regionie
Serwis turystyczny na Wrotach Podlasia

Teatr w Teremiskach
www.zlobki.mpips.gov.pl
Karta Duzej Rodziny

LOT