PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Gmina noclegowa - Dotacje, Konkursy, Szkolenia
Kategorie
• P W C Informacje podstawowe Rekrutacja do projektu Inne informacje
• Gospodarka Niskoemisyjna
• Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia, Komunikaty Przetargi Informacje Rady Gminy Inwestycje gminne Dotacje, Konkursy, Szkolenia Praca Inni o nas Informacje IMGW
• Wiadomości Sportowe
• Poznaj Gminę Struktura Urzędu Radni Gminy Sołectwa i miejscowości Rys historyczny Mapa Gazeta Lokalna Białowieskie Foldery Najpiękniejsze Ogrody
• Polityka jakości
• Białowieskie Legendy Legenda o Królowej Drzew Legenda Białowieska - Opowiadanie Białowieskie miejca mocy Naznaczony Dzik
• Jednostki Podległe Gminy
• Przystań Kajakowa Białowieska Przystań Kajakowa - Aktualności Białowieska Przystań Kajakowa - Fotogaleria Inne
• Atrakcje turystyczne Rezerwat Pokazowy Żubrów Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskie Centrum Sportu Gminna wypożyczalnia nart Białowieski fitness Korty tenisowe; Mini golf Białowieskie Drezyny Białowieski Express Białowieski Questing
• Turystyka Mapy Białowieży i Okolic Jak do nas dojechać Przejście graniczne Szlaki
• Baza turystyczna Hotele Pensjonaty, Zajazdy Gastronomia Pola namiotowe Agroturystyka
• Walory przyrodnicze Puszcza Białowieska Żubr w Puszczy Białowieskiej Miejsce Mocy Ścieżka Żebra Żubra Szlak Dębów Królewskich Obręb Ochronny Rezerwat
• Fotogalerie Przyroda Foto Archiwum z Foto Archiwum 2008 Foto Archiwum 2009 Foto Archiwum 2010 Foto Archiwum 2011 Foto Archiwum 2012 Foto Archiwum 2013 Foto Archiwum 2014 Foto Archiwum 2015
• Oświata, Kultura Oświata Galeria & Cafe SARENKA Galeria Sztuki KRESY Białowieski Ośrodek Kultury Zespół RUCZAJOK
• Niezbędnik Kościoły i parafie Zdrowie Apteki Rozkład jazdy Ważne telefony Usługi dla ludności
• Ciekawe witryny • Film promocyjny • Reklama na stronach • Ogłoszenia lokalne


Dotacje, Konkursy, Szkolenia
/09.06.16/
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. "innowacje w biznesie (społeczna odpowiedzialność biznesu) - zarządzanie przez wartości"

Seminarium odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Restauracji Leśny Dworek w Hajnówce ul 3. Maja 42.

Zaproszenie >>>>>
Program >>>>>

/03.06.16/
Ośrodek ZDZ w Hajnówce  prowadzi rekrutację do projektu:
 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
 
Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:
• w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
• zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (podregion ełcki)
• łącznie spełniają trzy warunki, czyli: nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 
UWAGA!!! Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
• są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
• miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
• są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.
UWAGA!!! Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą otrzymać osoby z terenów wiejskich oraz osoby z wykształceniem: niepełnym   podstawowym,   podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.
 
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• 2 - miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
• kurs językowy przed wyjazdem i w trakcie trwania wyjazdu
• indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
• wsparcie i opiekę mentora/opiekunów
• udział w warsztatach i coaching indywidualny
• organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, udział w zajęciach kulturowych - zwiedzanie
• stypendia szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
• Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52
• telefon: (85) 682 24 85  lub 605 545 326 
• e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl lub a.wasiluk@zdz.bialystok.pl
• osobiście w godzinach pracy Ośrodka (pn – pt 7.15 – 16.00)

Ulotka >>>>>


/04.12.15/
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Burmistrz Miasta Hajnówka i Starosta Powiatu Hajnowskiego serdecznie zapraszają przedsiębiorców i osoby planujące założenie własnej firmy na spotkanie informacyjne:

„Dobre praktyki w biznesie w Polsce i EU – dotacje i inne możliwości wsparcia firm”, które odbędzie się 09 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w Hajnowskim domu Kultury w Hajnówce, ul. T. Sołniewicz 4

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji obejmujących proces ubiegania się o dotacje i inne źródła finansowania. Podczas spotkania właściciele lokalnych firm podzielą się praktyczną wiedzą z zakresu pozyskania dotacji i wsparcia na rozwój swoich firm. Dodatkowo przedsiębiorcy i osoby planujące założenie własnej firmy będą mogli pozyskać:

- wiedzę z zakresu możliwości pozyskania bezzwrotnych form pomocy – w szczególności zapoznanie się z dotacjami regionalnymi i krajowymi na lata 2015 – 2020,
- wiedzę z zakresu możliwości pozyskania bezzwrotnych form pomocy z PUP w Hajnówce – dotacji na start, ale też środków przeznaczonych dla przedsiębiorców, którzy planują zwiększenie zatrudnienia,
- wiedzę z zakresu możliwości pozyskania finansowania projektów realizowanych w województwie podlaskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
- wiedzę na temat poza dotacyjnych form wsparcia przedsiębiorców.

Podczas szkolenia przedstawione będą przedsiębiorcom następujące tematy:

- dotacje dla przedsiębiorców do 2020 roku (prezentacja zarówno programów regionalnych, jak też i programów krajowych),
- dotacje i wsparcie dla firm z PUP w Hajnówce,
- instrumenty wsparcia dla MŚP – możliwości pozyskania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
- możliwości rozwoju firmy – sieć Enterprise Europe Network.

Szkolenie odbędzie się w Hajnówce w Hajnowskim Domu Kultury przy ulicy T. Sołoniewicz 4.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – wymaga jednak rejestracji e-mailowej orzechowska@pfrr.pl.

Więcej informacji: Alicja Orzechowska tel. 604 079 262.

Termin zgłoszeń do 07.12.2015

Karta zgłoszeniowa i program znajdują się w załącznikach.


/09.07.15/
ZAPROSZENIE
Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zaprasza mieszkanki Powiatu Hajnowskiego w dniu  17 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 11:00, na konferencję poświęconą Profilaktyce Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Konferencja odbędzie się w Budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Zina 1 sala Nr 12
Program konferencji:
11.00 - 11.15 - Przywitanie gości i otwarcie spotkania.
11.15 – 11.35 – „Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi  w Województwie Podlaskim”, mgr Katarzyna Maksimowicz - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
11.35 – 11.55 – „Czy w XXI wieku rak szyjki macicy zniknie jako choroba. Ocena realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”, Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
11.55 – 12.15 – „Profilaktyka chorób nowotworowych żeńskiego narządu płciowego”, -  dr n. med.  Agnieszka Wojno.
12.15 – 12.35 – „Realizacja Programów Profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Województwie Podlaskim”, - mgr Adam Dębski, mgr Monika Mróz - Biuro Prasowe podlaskiego oddziału NFZ.
Wszystkie Panie gorąco zachęcam do wzięcia udziału  w Konferencji

Wicestarosta Hajnowski
Halina Surel

/12.06.15/
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" ogłasza Konkurs na najlepszy Mały Projekt

Cel konkursu: wyróżnienie najlepszego projektu realizowanego przez wnioskodawców LGD PB, mającego na celu rozwój obszarów wiejskich na obszarze LGD PB spośród projektów dofinansowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska na tzw. "Małe projekty"

Zasady zgłaszania projektów:
1. Każdy podmiot może zgłosić tylko 1 projekt.
2. Zgłoszenie do konkursu składa się drogą: emailową  (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.), pocztową lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska (ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka).
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumentacje fotograficzną związaną z projektem (najlepiej w wersji elektronicznej).
5. Termin przekazania formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 17.06.2015 r. o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do biura LGD PB). Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu >>>>>

Formularz Zgłoszeniowy >>>>>

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze LGD PB, nr tel. 85 682 50 26.

/11.06.15/
 W związku ze współorganizacją szkolenia „Fundusze unijne – obiecanki, a rzeczywistość. Co zrobić, aby firma mogła się rozwijać?” skierowanego do przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do udziału w spotkaniu które odbędzie się  dnia 16 czerwca 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury (program w załączeniu).

Informujemy, iż dnia 05.06.2015 r. została wysłana przez nas informacja o w/w szkoleniu do przedsiębiorców z powiatu hajnowskiego.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia w załączniku.

Karta zgłoszenia >>>>>

Serdecznie zapraszamy do udziału.


z poważaniem,
Agnieszka Łapińska-Chomicka
Wydział Promocji i Rozwoju
tel. 85 682 30 46

/27.05.15/
Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) ruszył z konkursem instagramowym #poznajPROW (konkurs dotyczy użytkowników smartfonów i tabletów). Celem jest promocja efektów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z-2013 w województwie podlaskim.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Strona konkursu - http://poznajprow.pl/

/22.05.15/
W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie:

http://smartlink.pl/pl/konkurs-polska-pieknieje-7-cudow-funduszy-1

/29.04.15/
Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski wspólnie z Liderem projektu -  Towarzystwem Amicus prowadzą działania upowszechniające w ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”. Działania te mają na celu zaprezentowanie wypracowanego w ramach projektu Modelu tworzenia zielonych miejsc pracy dla osób bez kwalifikacji w obszarze zbiórki zużytych baterii i ZSEE oraz dystrybucji biomasy.
W maju i czerwcu 2015 r. na terenie województwa podlaskiego odbędą się bezpłatne seminaria wdrożeniowe skierowane do...

Czytaj całość >>>>>

/22.04.15/
ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski serdecznie zaprasza rolników i ich domowników, pracowników urzędu, przedsiębiorstw, szkół, organizacji pozarządowych z terenu Gminy Białowieża na seminarium ,,ABC BIOMASY”

Udział w seminarium jest bezpłatny!.
Zgłoszenia przyjmowane są: pod nr tel. 85 74 12 113

Czytaj całość >>>>>

/11.03.15/
Wójt Gminy Białowieża
zaprasza
na szkolenie i warsztaty w ramach Projektu edukacyjnego
realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie w partnerstwie z CASE-Doradcy Sp. z o. o. w Warszawie

pn.: „ENERGETYKA ROZPROSZONA
GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
 NA TERENACH NISKO ZURBANIZOWANYCH”

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.03.2015 r. o godzinie 9.30
w Pensjonacie Sioło Budy
Budy 41
17-230 Białowieża

Czytaj więcej >>>>>


Wyszukaj


Pogoda

Mapa Gminy


Gmina Bialowieza - informacje


Ogloszenia lokalne - kupie-sprzedam
Agroturystyka w Gminie


Rodzina 500+
Wynajmij wiate na ognisko
Centrun Integracyjno - Wypoczynkowe Ostoja Pasibrzuch
Bialowieskie Centrum sportu
Puszczanska Kolej Drezynowa
PTTK  Bialowieza

Dom Dziecka w Balowiezy
Wirtualna wycieczka po regionie
Serwis turystyczny na Wrotach Podlasia

Teatr w Teremiskach
www.zlobki.mpips.gov.pl
Karta Duzej Rodziny

LOT