PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Gmina noclegowa - Inwestycje gminne
Kategorie
• P W C Informacje podstawowe Rekrutacja do projektu Inne informacje
• Gospodarka Niskoemisyjna
• Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia, Komunikaty Przetargi Informacje Rady Gminy Inwestycje gminne Dotacje, Konkursy, Szkolenia Praca Inni o nas Informacje IMGW
• Wiadomości Sportowe
• Poznaj Gminę Struktura Urzędu Radni Gminy Sołectwa i miejscowości Rys historyczny Mapa Gazeta Lokalna Białowieskie Foldery Najpiękniejsze Ogrody
• Polityka jakości
• Białowieskie Legendy Legenda o Królowej Drzew Legenda Białowieska - Opowiadanie Białowieskie miejca mocy Naznaczony Dzik
• Jednostki Podległe Gminy
• Przystań Kajakowa Białowieska Przystań Kajakowa - Aktualności Białowieska Przystań Kajakowa - Fotogaleria Inne
• Atrakcje turystyczne Rezerwat Pokazowy Żubrów Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskie Centrum Sportu Gminna wypożyczalnia nart Białowieski fitness Korty tenisowe; Mini golf Białowieskie Drezyny Białowieski Express Białowieski Questing
• Turystyka Mapy Białowieży i Okolic Jak do nas dojechać Przejście graniczne Szlaki
• Baza turystyczna Hotele Pensjonaty, Zajazdy Gastronomia Pola namiotowe Agroturystyka
• Walory przyrodnicze Puszcza Białowieska Żubr w Puszczy Białowieskiej Miejsce Mocy Ścieżka Żebra Żubra Szlak Dębów Królewskich Obręb Ochronny Rezerwat
• Fotogalerie Przyroda Foto Archiwum z Foto Archiwum 2008 Foto Archiwum 2009 Foto Archiwum 2010 Foto Archiwum 2011 Foto Archiwum 2012 Foto Archiwum 2013 Foto Archiwum 2014 Foto Archiwum 2015
• Oświata, Kultura Oświata Galeria & Cafe SARENKA Galeria Sztuki KRESY Białowieski Ośrodek Kultury Zespół RUCZAJOK
• Niezbędnik Kościoły i parafie Zdrowie Apteki Rozkład jazdy Ważne telefony Usługi dla ludności
• Ciekawe witryny • Film promocyjny • Reklama na stronach • Ogłoszenia lokalne


Inwestycje gminneW dniu 31 marca 2014 r. zakończył się projekt pt. „ Zagospodarowanie  centrum turystyczno-kulturalnego oraz remont budynku pełniącego funkcję ekspozycyjno-wystawienniczą w Białowieży”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z-2013.  Całkowita wartość projektu to: 128 681,09 zł natomiast dofinansowanie wyniosło 70 000 zł.

Dzięki otrzymanemu dofinasowania Gmina wykonała generalny remont sceny oraz budynku na parkingu gminnym. W ramach projektu zostało także zakupione oświetlenie sceniczne, wyposażenie budynku (sprzęt komputerowy, regał wystawienniczy, stojak promocyjny, biurko stoły, krzesła) oraz 50 szt. składanych ławek, które będą wykorzystywane przy wszelkiego rodzaju imprezach, spotkaniach. Ponadto na parkingu gminnym zostały ustawione kosze na śmieci w ilości 10 szt.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego naszej miejscowości, która jest licznie odwiedzana przez turystów oraz będzie zaspokajać potrzeby społeczne i kulturalne naszych mieszkańców.
Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża”

W grudniu 2014 r. zakończył się projekt „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z-2013 w wysokości  85% wydatków kwalifikowalnych.

Głównym problemem na naszym terenie jest degradacja środowiska naturalnego, będąca wynikiem wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Problem ten jest skorelowany z niskim stopniem wykorzystania odnawialnych źródeł do wytwarzania energii elektrycznej.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku Urzędu Gminy Białowieża. Projektowany system fotowoltaicznej o mocy 20kWp będzie się składał z 80 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do jednego inwertera o mocy 17 kWp. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy i nie będzie oddawana do sieci zewnętrznej. Długofalowymi konsekwencjami realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w miejscu realizacji projektu.

Realizacja założonych celów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do rozwiązania problemów zarówno na tle społecznym, gospodarczym, jak i środowiskowym.  Projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Gminy Białowieża oraz powiatu hajnowskiego, choć na ich rozwój składa się wiele zmiennych niezależnych od planowanej inwestycji. Można być jednak pewnym, że zwiększy on prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu. Potrzeba utworzenia instalacji słonecznej wynika głównie z konieczności ograniczenia opisanych powyżej problemów, ale także z potrzeb rozpatrywanych w rożnych płaszczyznach:
-społecznych (ograniczenie bezrobocia, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców)
-gospodarczej (poprawę sytuacji ekonomicznej beneficjenta, wykorzystanie potencjału energetycznego energii słonecznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
-środowiskowej (zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie efektu „niskiej emisji”, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii)


   
    W dniu 13 czerwca 2014 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z-2013, działanie 5.2.

    Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku Urzędu Gminy Białowieża. Projektowany system fotowoltaiczny o mocy 20 kWp będzie składał się z 80 szt.  modułów fotowoltaicznych podłączonych do jednego falownika (inwertera) o mocy 17 kWp. Realizacja projektu będzie polegać na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania prądu elektrycznego na potrzeby własne.

     Projekt bezpośrednio przyczyni się do: utworzenia nowego źródła energii odnawialnej; uzyskania dużych oszczędności z tytułu eksploatacji odnawialnego źródła energii na potrzeby własne oraz na cele związane z rozwojem Gminy Białowieża; zastąpienie energii elektrycznej wytwarzanej z konwencjonalnych surowców energetycznych energii energią pochodzącą z odnawialnego źródła; poprawa stanu środowiska naturalnego; zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery; zwiększenie świadomości ekologicznej i konieczności produkcji energii i ciepła OZE, wśród lokalnych mieszkańców i inwestorów.

Całkowita wartość projektu: 153 249,00 zł

Wartość dofinansowanie 85%: 130 261,65 zł

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31/12/2014 r.


Dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Białowieża"


Gmina informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża” jest dotowana na podstawie umowy nr 097/14/B-OZ/AZ-005/DA z dnia 26 czerwca 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku."Białowieski fitness" - Siłownia zewnętrzna w Białowieży


Pierwsza siłownia zewnętrzna na terenie LGD Puszcza Białowieska w ramach realizacji projektu "Białowieski fitness".


Projekt jest realizowany przez Białowieski Ośrodek Kultury ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Warszawa, 3-4 grudnia 2012 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Seminarium, Współpraca samorządów polskich i norweskich w ramach funduszy norweskich.

Gmina , jako jedna z 50 podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego obok miast i gmin takich jak Kolno, Suwałki, Kielce, Opole, Mrągowo, Szczecin, Rybnik brała udział w seminarium norweskim. Celem dwudniowych spotkań było skojarzenie polskich i norweskich gmin i nawiązanie trwałej współpracy, której owocem będzie napisanie wspólnego projektu w I kwartale 2013 r. Obecnych było około 40 przedstawicieli samorządów norweskich.

Partnerzy byli bardzo otwarci na wszelkie rozmowy i współpracę. Projekty, jakie mogą uzyskać 90 % dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to m. in.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (termomodernizacja budynków publicznych, pompy ciepła, kotły na biomasę i inne), Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej.

Gmina nawiązała kilka znaczących kontaktów. Ciekawym rozwiązaniem pozyskiwania energii i ogrzewaniem mieszań jest wykorzystanie ścieków. Szczegółowe informacje na ten temat prześlą nam zaprzyjaźnieni Norwegowie.  Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac nad wnioskiem o dofinansowanie.
A.A.

Dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Białowieża"


Gmina noclegowa w roku 2011 złożył wniosek o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża” zostało w roku 2011 dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Z dotacji mogły korzystać osoby, które podlegały inwentaryzacji w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  na lata z-2032.

Podpisanie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podpisał umowy na przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w powiecie hajnowskim i bielskim. Spotkanie z samorządowcami z powiatu hajnowskiego odbyło się w świetlicy wiejskiej w Czyżach, gdzie podpisano 6 umów na realizację zadań. Miedzy innymi zadanie pod nazwą - Przebudowa ulicy Sportowej w Białowieży w istniejącym pasie drogowym realizowane przez Gminę Białowieża. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 360,46  tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy – 0,68 km.

W ramach wszystkich zadań przebudowanych zostanie łącznie 10,09 km dróg, na dofinansowanie których przewidziano kwotę 3 007,90 tys. zł.

Dotacja dla parafii prawosławnej w Białowieży

Miło jest nam Państwa poinformować, iż zgodnie z uchwałą nr 264/4058/10  z dnia  16 listopada 2010 podjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego, parafia prawosławna św . Mikołaja w Białowieży uzyskała  dofinansowanie w wysokości 198 151,00 PLN ( 50% wartości projektu) na „Remont ogrodzenia cerkwi oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cerkwi zabytkowej p.w. Św. Mikołaja w Białowieży”

Dotacja została przyznana w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z – 2013.  Uzyskane przez parafię pieniądze pozwolą na przeprowadzenie  generalnego remontu zabytkowego ogrodzenia oraz  wykonanie przycerkiewnego parkingu z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Przewidziany koszt całej inwestycji to 396 303,05 PLN.
Za: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ue/prowz_2013/aktualnosci/

Ks. Sergiusz Korch

Projekt „Infrastruktura bibliotek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, kontakty z ministerstwem oraz całościowe zarządzanie projektem jest kierownik biblioteki – Ludmiła Kanecka. Za sprawozdawczość oraz rozliczenie projektu odpowiada księgowa biblioteki – Irena Jaskółka.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania :
  • wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej w pomieszczeniach bibliotecznych,
  • zakup i wymiana wykładzin podłogowych w bibliotece dziecięcej i dla dorosłych.
Środki z dotacji pozwolą nam poprawić warunki lokalowe instytucji, jak i rozszerzyć ofertę kulturalno – edukacyjną dla mieszkańców naszej gminy. Zakup nowej wykładziny poprawi zdecydowanie estetykę pomieszczeń. Wymiana okien i stolarki drzwiowej zwiększy stan bezpieczeństwa obiektu i funkcjonalność pomieszczeń (zimą temperatura spada do 12 stopni), jednocześnie pozwoli to na zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu.

Łączna wartość projektu wynosi  25008 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - 20000 zł.

Ludmiła Kanecka
Gmina , po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z-2013  w ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji na realizację projektu pt. „Idziemy do przedszkola łatwiejsza nauka-remont przedszkola w Białowieży”
Przedsięwzięcie realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży. Kierownikiem projektu jest dyrektor szkoły pan Krzysztof Pertuk odpowiedzialny za całościowe zarządzanie,  natomiast wdrażaniem projektu i sprawozdawczością zajmuje się pani Anetta Andrzejuk.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Podniesienie atrakcyjności oferty dydaktyczno - wychowawczej białowieskiego przedszkola  poprzez zakup wyposażenia i pomocy naukowych.
2. Podniesienie konkurencyjności oferty przedszkola dzięki podniesieniu jakości usług.
3. Dotarcie do grupy dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Zapewnienie dzieciom wysokiej jakości edukacji.
4. Podniesienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu.
5. Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Spełnienie wymogów sanitarnych zgonie wytycznymi HACCP.

W ramach projektu realizowane będę następujące zadania:
- Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych, magazynu podręcznego, obieralni, łazienki maluchów i łazienki starszaków.
- Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w salach przedszkolnych, wejściu głównym i szatni.
- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- Zakup wyposażenia sal dydaktycznych.
- Zakup wyposażenia placu zabaw.

Łączna wartość projektu to 220 261,61zł, w tym  dofinansowanie ze środków unijnych  w wysokości 184 194,74zł

Rekultywacja składowiska gminnego w Białowieży

W dniu 05.07.2010 r. z Gminą Białowieża została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. Rekultywacja składowiska gminnego w Białowieży.Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z-2013, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu 511 728,34 PLN, Wartość dofinansowania 422 231,94 PLN (85%).
Przedmiotem projektu jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Białowieży, które zostało zamknięte w 2009 roku. Gminne składowisko odpadów komunalnych w Białowieży przy ul. Browskiej w Białowieży (obręb Stoczek), zajmuje 2,46 ha, a jego pojemność - 42000 m3 wykorzystana jest w 60%. Zapełnione jest obecnie 25 200 m3 składowiska. Istnieje od 1974r. Termin jego likwidacji (koniec 2009 roku) ustalony został w planach gospodarki odpadami: wojewódzkim (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.12.2009 r), powiatowym (uchwała Rady Powiatu Hajnowskiego z 29 grudnia 2003r.) oraz gminnym (uchwała Rady Gminy Białowieża z 9 grudnia 2004r.). W dniu 25.02.2004r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce w drodze decyzji znak L.dz. RŚ.7636/10/2003/04 orzekło, iż składowisko odpadów w miejscowości Białowieża, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.) a także rozporządzeń wykonawczych do wymienionych ustaw, w stanie obecnym nie spełnia wymogów koniecznych dla dalszej działalności. Urząd Gminy w Białowieży zobowiązany został, zgodnie z punktem 2 w/w decyzji, do zainstalowania wagi samochodowej i wykonania zewnętrznego systemu rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów, systemu drenażowego wraz ze zbiornikiem odcieków umożliwiającego ich odprowadzenie i gromadzenie oraz urządzenia do mycia kół pojazdów opuszczających składowisko. W wyniku braku możliwości finansowych budżetu gminy oraz zasadności dalszego użytkowania składowiska decyzją starostwa podjęto działania zmierzające do jego zamknięcia do końca grudnia 2009 roku, a w następnym etapie jego rekultywacji.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących działań:
1) Przemieszczanie, formowanie i zagęszczanie odpadów
2) Budowę studni do biernego odgazowywania unieszkodliwionych odpadów
3) Uszczelnienie wierzchowiny składowiska
4) Wykonanie zewnętrznych warstw okrywy rekultywacyjnej powierzchni składowiska
5) Zabiegi agrotechniczne polegające na wysiewie nawozów mineralnych
6) Wysiew i nasadzenie roślinności rekultywacyjnej: trawy, krzewów.
U.G

Gminy Przyjazne Biznesowi w województwie podlaskim
  
W województwie podlaskim najwięcej dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych na 10 tysięcy mieszkańców znaleziono w gminach Juchnowiec Kościelny, Bakałarzewo i Choroszcz. Gmina zajmuje w tym rankingu wysoką czwartą pozycję.

Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie Przyjazne  Biznesowi w województwie podlaskim

 Lp. Gmina Liczba mieszkańców* Liczba firm** Liczba firm** na 10 tys. mieszkańców
1. gm. Juchnowiec Kościelny 13512 9 6,66
2. gm. Bakałarzewo 3199 2 6,25
3. gm. Choroszcz 13361 8 5,99
4. gm. Białowieża 2340 1 4,27
5. gm. Turośń Kościelna 5453 2 3,67
6. gm. Jedwabne 5750 2 3,48
7. gm. Supraśl 12891 4 3,10
8. gm. Orla 3320 1 3,01
9. gm. Sokółka 26887 8 2,98
10. gm. Kolno 3602 1 2,78
11. gm. Czarna Białostocka 11610 3 2,58
12. gm. Narew 4126 1 2,42
13. gm. Wasilków 13203 3 2,27

* Liczba mieszkańców w końcu 2008 r. według danych Państwowej Komisji Wyborczej.
** Liczba dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych na 10 tys. mieszkańców z konkursu Gepardy Biznesu, konkursu Złota Skarbonka i konkursu Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy.

źródło: Instytut Lokalnego Biznesu ; www.gepardybiznesu.pl


Wojewoda podpisał umowy na budowę „schetynówek” w powiecie hajnowskim

Inwestycje te będą realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Powiat hajnowski wypadł bardzo dobrze na tle innych powiatów i większość złożonych wniosków uzyskała dofinansowanie.

- Samorządowcy z powiatu hajnowskiego są liderami w pozyskiwaniu środków na budowę dróg lokalnych. Złożyli bardzo dobre wnioski, dlatego w powiecie w ramach tego rządowego programu będzie realizowanych aż 7 inwestycji, które z budżetu państwa otrzymają dofinansowanie prawie aż o 2 mln wyższe niż to było w ubr. - powiedział Wojewoda Podlaski Maciej Żywno. - W tym roku widać, że samorządy przygotowały się lepiej do udziału w programie. Składały wnioski bardziej skomplikowane, uwzględniające nie tylko wymianę nawierzchni, ale tez rozwiązania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Dofinansowanie dostaną:

• Powiat hajnowski na przebudowę infrastruktury drogowej w centrum Białowieży ( ulice: Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza)- II etap.
• Gmina miejska Hajnówka na przebudowę ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej i Strzeleckiej w Hajnówce.
• Gmina Hajnówka na przebudowę dróg gminnych 108565B Smolany Sadek - droga wojewódzka nr 685, ulica Wesoła i Krótka w Dubinach oraz drogi w obrębie wsi Dubiny i Nowosady.
• Gmina na przebudowę ulicy Tropinka.
• Gmina Czeremcha na przebudowę drogi gminnej 109230B - ulica Boczna.
• Gmina Narewka na przebudowę ciągu drogi gminnej w gminie Narewka - ulica Cicha.
• Gmina Dubicze Cerkiewne na przebudowę drogi 108682B Werstok - Wiluki.

Dofinansowanie otrzymają również Kleszczele na przebudowę drogi powiatowej Kleszczele ( ulica Białowieska) - Policzna


Przebudowa dróg w Białowieży

Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowę z Gminą Białowieża na realizację projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Zaułek Rudników, Gen. Polecha, Polna, Południowa w Białowieży". Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

W projekcie przewidziano przebudowę 0,91 km dróg gminnych o nośności 80 kN/oś. Przebudowa dróg w Białowieży przyniesie wiele korzyści gminie i jej mieszkańcom. O 12% skrócony zostanie czas przejazdu, natomiast oszczędności czasu w transporcie towarowym wyniosą 7000 zł rocznie (1987 EUR/rok), a w pasażerskim - 15000 zł rocznie (4258 EUR/rok). Wzrośnie również przepustowość przebudowywanych dróg do 14250 pojazdów na miesiąc. Ważnym rezultatem inwestycji będzie też zmniejszenie ryzyka wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 085 878,57 zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania to 542 939,28zł, co stanowi 49,99 % kosztów kwalifikowalnych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z-2013

FUNDUSZE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca RPOWPZapraszamy do zapoznania się z listą gmin i miast atrakcyjnych turystycznie. Wykaz został przygotowany przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na podstawie projektu „Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010-2015" i zaakceptowany przez Komitet Monitorujący RPOWP.

Gminy zostały podzielone pod względem atrakcyjności turystycznej na trzy kategorie, z czego I. jest najwyższa, a III. najniższa. Na liście znalazły się też obszary, które nie posiadają żadnej kategorii. Dokument jest niezwykle istotny w kontekście zaplanowanych konkursów w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Kategorie będą decydować o liczbie punktów przyznanych za spełnienie kryterium Lokalizacja projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą.

Będzie kasa na drogi.

Gmina ma 4 pozycję  na liście  wniosków zgłoszonych do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 "

Maciej Żywno, wojewoda podlaski, przedstawił właśnie listy rankingowe wniosków składanych przez powiaty i gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dotyczą one inwestycji, które mają być przeprowadzone w 2010 r.

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 147 wniosków na łączną kwotę ponad 156 mln zł. 5 z nich odrzucono ze względów formalnych. Ostatecznie najwyżej oceniono 47 wniosków, z czego 32 dotyczące dróg gminnych i 15 – powiatowych.
Większość pozytywnie zaopiniowanych wniosków pochodzi z terenu byłego woj. białostockiego.

Samorządy mają teraz siedem dni na odwołania. Zostaną one rozpatrzone do 14 listopada, a następnie listy rankingowe trafią do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szef resortu ma je zatwierdzić do 28 listopada. Umowy w sprawie inwestycji samorządy muszą podpisać do końca marca 2010 r., a zrealizować je do końca listopada przyszłego roku. Pełny wykaz list rankingowych znajduje się na stronie www.bialystok.uw.gov.pl


Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009

Gmina została wyróżniona w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto.
W województwie podlaskim. Białowieża zajęła 14 miejsce pod względem dofinansowania samorządów z Unii Europejskiej ( w tys. zł).  Lista >>>>

Ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu z – 2013).

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.

Więcej informacji na www.gazetaprawna.pl

Kolejne umowy w ramach RPO podpisane

16 marca 2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste podpisanie 10 kolejnych umów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z – 2013.

W spotkaniu z beneficjentami udział wzięli marszałek Jarosław Dworzański, wicemarszałkowie Bogusław Dębski i Ignacy Jasionowski oraz członek zarządu Jacek Piorunek.

Łączna wartość podpisanych 16 marca umów to ponad 28,5 mln złotych, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie prawie 21 mln.

Marszałek Jarosław Dworzański przypomniał, że w sumie z dzisiejszymi umowami podpisane zostały inwestycje na sumę ponad 411 mln zł, przy czym dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi prawie 213 mln zł. Marszałek ocenił, że środki z funduszy unijnych kierowane są w sposób przemyślany do wszystkich zakątków naszego regionu.

Podpisywane  umowy pochodzą z różnych osi priorytetowych. Wśród beneficjentów znalazły się trzy muzea, dwa szpitale, parafia w Niedźwiadnej, gmina Zambrów z infrastrukturą drogową i gmina Białowieża z projektem rozwoju turystyki. Do tego gminy Tykocin i Turośl z projektami edukacyjnymi

Gmina zrealizuje projekt pn. „Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę Białowieża”, którego celem jest lepsze wykorzystanie oraz zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych południowej części Województwa Podlaskiego.
Cele szczegółowe projektu to:
1. Zwiększenie spójności działań podmiotów promujących region południowej części Województwa Podlaskiego, co będzie miało wpływ na większe korzyści ekonomiczne
2. Zwiększenie ruchu turystycznego, liczby turystów, bo mają kompleksową ofertę turystyczną
3. Wydłużenie pobytu turysty w południowej części Województwa Podlaskiego, co będzie miało przełożenie na korzyści ekonomiczne ,
4. Zwiększenie wpływu turystyki na rozwój gospodarczy regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 186 450,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 963 450,00 PLN.Czytaj całość >>>>>

Źródło wrotapodlasia.pl

W dniu 05.08.2008r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, że wniosek o dofinansowanie zarejestrowany pod nr RPO.IV.0191-127/08 pod tytułem "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Zaułek Rudników, Gen. Polecha, Południowa w Białowieży", pozytywnie przeszedł ocene formalną i został przekazany do następnego etapu oceny (merytoryczno-technicznej) wniosku.
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje, iż we współpracy z Gminą Białowieża rozpoczęło realizację projektu:

„Nasza miejscowość bezpieczna”, numer projektu: WNA-POKL.07.03.00-20-043/08;
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Powyższy projekt zakłada przeprowadzenie szeregu spotkań z funkcjonariuszami służb państwowych (m.in. policji, straży granicznej, straży pożarnej).

Oraz:
 „Spotkajmy się na ulicy wiejskiej”, numer projektu: WNA-POKL.07.03.00-20-042/08;
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Powyższy projekt zakłada przeprowadzenie szeregu spotkań z: rzecznikiem konsumenta, prawnikiem, ekspertem ds. organizacji pozarządowych  oraz parlamentarzystami lub pracownikami ich biur.
                
Wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby aby takie spotkania odbyły się w ich miejscowości prosimy o kontakt:

Biuro Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 
17-200 Hajnówka
ul. Parkowa 3
tel. 085 682 23 80
lub mkulaj@powiat.hajnowka.pl
W dniu 05.05.2008 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „ Białowieska Strategia Edukacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku oceny stwierdził, iż wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu i  poprawny pod względem formalnym zostanie przekazany do oceny merytorycznej.W dniu 25.04.2008r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego: Zaułek Rudników, Gen. Polecha, Polna, Południowa w Białowieży" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z-2013.


Kliknij aby powiększyćW czerwcu z Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska.
,,Miejsca tajemne i piękne, znane i nieznane w Puszczy Białowieskiej”

Realizując powyższy projekt zostaną przeprowadzone następujące działania:
wydanie dwóch publikacji, wykonanie tablicy informacyjnej, wyjazd na imprezę festynowo-kulturowo-targową
,,Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”, spotkanie z Partnerem z Białorusi w celu przedstawienia
infrastruktury turystycznej Puszczy Białowieskiej oraz zacieśnienie współpracy.


Maj z – Gmina złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC.

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC
Wnioskodawca: Gmina Białowieza
Tytuł projektu: "Strategia transportowa dla Puszczy Białowieskiej"


Jako efekt projektu powstanie dokumentacja techniczna pod przebudowę dróg gminnych. 
Wyszukaj


Pogoda

Mapa Gminy


Gmina Bialowieza - informacje


Ogloszenia lokalne - kupie-sprzedam
Agroturystyka w Gminie


Rodzina 500+
Wynajmij wiate na ognisko
Centrun Integracyjno - Wypoczynkowe Ostoja Pasibrzuch
Bialowieskie Centrum sportu
Puszczanska Kolej Drezynowa
PTTK  Bialowieza

Dom Dziecka w Balowiezy
Wirtualna wycieczka po regionie
Serwis turystyczny na Wrotach Podlasia

Teatr w Teremiskach
www.zlobki.mpips.gov.pl
Karta Duzej Rodziny

LOT